Uslovi kupovine

Podaci o trgovcu

Poslovno ime: Lea Stanković pr izrada audio vizuelnih materijala obrada implementacija i marketing na društvenim mrežama Coco and friends digital marketing Beograd
Adresa: Gandijeva 122v-1, 11070 Beograd
Delatnost: 5911 – Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
Matični broj: 65963507
Poreski broj: 112227122
Web adresa: www.wainhal.rs
Kontakt e-mail: info@wainhal.rs
Kontakt telefon: +381601681775

Plaćanje

COCO AND FRIENDS DIGITAL MARKETING podržava sledeće načine plaćanja:

– Plaćanje kreditnim i debitnim karticama

Nakon kreiranja narudžbenice program Vas vodi na sigurnu stranicu BANCA INTESA gde ćete uneti Vaše podatke sa kartice i tako izvršiti plaćanje. Ovaj način plaćanja podrazumeva da se nakon potvrde porudžbenice sredstva rezervišu na Vašoj kartici. Sredstva se skidaju sa Vaše kartice kada se proizvodi izdvoje i pripreme za slanje.

Napomena za korisnike kreditnih kartica: Proizvode nije moguće platiti na rate bez kamate osim ukoliko je to posebno naznačeno ili omogućeno u formi plaćanja.

– Uplatnicom na šalteru banke ili pošte

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice, na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun a sve prema jasnim instrukcijama koje ste dobili putem mail-a na adresu koju ste ostavili pri poručivanju.

– E-bankingom

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog E -banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi plaćanja sa jasno naznačenim instrukcijama biće Vam poslati na e-mail nakon Vaše potvrde narudžbenice.

Napomena:

U slučaju plaćanja putem e-banking-a, virmanom ili uplatnicom ukoliko ne izvršite plaćanje po narudžbenici u roku od 24 sata od njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 24 sata plaćanje po toj narudžbenici nije moguće, ali možete nas kontaktirati radi provere i potom napraviti novu narudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj u istom roku.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime COCO AND FRIENDS DIGITAL MARKETING Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/ korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kompanije COCO AND FRIENDS DIGITAL MARKETING (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

ISPORUKA

Trgovac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija izvrši uslugu ili isporuku robe, osim ako nije nešto drugo ugovoreno. Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe ili pružanje ugovorene usluge nije moguće.

REKLAMACIJE

Potrošač je naručivanjem artikala iz ponude COCO AND FRIENDS DIGITAL MARKETING Beograd stupio u ugovorni odnos sa trgovcem, čime je zaključen ugovor o kupoprodaji na daljinu. U ovom slučaju potrošač uživa posebnu zaštitu u skladu sa Zakonom. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 10 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona (U daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrazcu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ma drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu obrazak za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 10 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa prethodno navedenim radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Obaveze potrošača u slučaju odustajanja od ugovora
Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 10 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne toškove vraćanje robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora.
Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. Zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora. Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE

Primljena roba mora biti:

1. Neponovljena
2. Neoštećena
3. U originalnom pakovanju sa svim bitnim elementima.

U suprotnom, trgovac nije u obavezi da prihvati povraćaj robe.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj novca koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Izuteto od navednog, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih toškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, COCO AND FRIENDS DIGITAL MARKETING je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Dodatne informacije o adresama za povraćaj robe i slanje obrazaca možete dobiti upitom na mail adresu info@wainhal.rs, Obrazac za odustanak od ugovora takođe možete poslati elektronski na istu mail adresu.

IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova