Politika privatnosti

U ime Wainhal DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o kupcima/
korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci o kupcima/ korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni
kompanije Wainhal DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Wainhal DOO primi u bilo kom
formatu kroz svoje aplikacije.

Wainhal DOO će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Wainhal DOO će održavati/čuvati samo one lične podatke čiju su obradu korisnici izričito tražili od firme Wainhal DOO.

Ukoliko Wainhal DOO odluči da promeni ovu politiku, Wainhal DOO će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši korisnici, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Wainhal DOO obrađuje, kako ih Wainhal DOO koristi i pod kojim okolnostima ih Wainhal DOO otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku Wainhal DOO odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, Wainhal DOO će e-mailom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.wainhal.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

INTEGRITET PODATAKA

Wainhal DOO će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši korisnici ili sa važečim zakonima ili propisima.

BEZBEDNOST

Wainhal DOO je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. Wainhal DOO će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Wainhal DOO će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima (zaštićenim lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i Wainhal DOO ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

PRISTUP/ISPRAVKE

U većini slučajeva, kada Wainhal DOO prikuplja lične podatke on to čini u ime kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka korisnik bi trebalo da kontaktira Wainhal DOO.

NADZOR/PRIMENA

Wainhal DOO imenuje Odgovorno lice za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane firme Wainhal DOO. Odgovorno lice za privatnost podataka firme Wainhal DOO, dostupno je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Odgovorno lice za privatnost podataka firme Wainhal DOO možete kontaktirati putem e-mail adrese: info.wainhal@gmail.com,

Po pitanju ličnih podataka Wainhal DOO će sarađivati isključivo sa organima za zaštitu ličnih podataka.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA O KUPCU I AŽURIRANJE

Vaši lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Wainhal DOO zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.

Kupci su obavezni da obaveste Wainhal DOO ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati

OPŠTE

Pravno odricanje odgovornosti

Wainhal DOO može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost firme Wainhal DOO, njegovih korisnika, partnera i javnosti.

KOLAČIĆI (COOKIES) I LINKOVI KA OSTALIM SAJTOVIMA

Wainhal DOO može koristiti kolačiće (cookies) kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste softver za korišćenje svojih web stranica. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao kolačić. Kolačići pomažu korisnicima obavljajući određene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lična podešavanja u vezi sa korišćenjem web sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Podaci prikupljeni uz pomoć kolačića spadaju u grupu Opštih podataka o korisnicima web stranica i služe isključivo za unapređenje Wainhal DOO web stranica i iskustva korisnika tokom njihovog korišćenja.

Softver za korišćenje naših web stranica može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Wainhal DOO nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.